Certified Crystal Reader®
  Angelic Love & Life Coach
 Tera-Mai 
Reiki & Crystal Healer   
  TM

  Dia Linn

Certified Angel Card Reader®

Via de Engelenreading komt naar voren wat voor Healing het meest voor u geschikt is. Dit kan zijn met een advies voor een edelsteen of met Reiki of een combinatie hiervan. Denkt u hierbij niet alleen aan fysieke kwalen maar ook aan situaties en/of blokkades die u ervaart op wat voor gebied in uw leven dan ook. Daarmee wordt bedoeld dat u een bepaalde stagnatie in uw leven ervaart die u graag wilt oplossen zodat u verder kunt. De Reiki Healing is ook gericht op het oplossen en/of verlichting brengen in emotionele processen en blokkades, in het verleden, heden en toekomst. De oorzaak wordt opgespoord en met wortel en al eruit getrokken, ook al ligt dit wellicht geworteld in vele levens geleden waarvan u in dit leven nog steeds de nadelige gevolgen van ondervindt.Through the Angel Reading you will find out what healing is best for you. This can be an advice for a crystal or with Reiki or a combination of this. This can be about physical illnesses but also about situations and / or blockages that you experience in some areas of your life. This can mean that you are experiencing a certain stagnation in your life that you would like to solve you so that you can move on. The Reiki Healing is also aimed at solving and / or relief emotional processes and blockades, in the past, present and future. The cause is detected and removed, even though it may have it's roots  in many past lives of which you still experience the adverse effects in this life.